Revers

 

Tot el que existeix té un revers. El revers és la cara invisible dels objectes i sobre ell no sabem res. Desconeixem el seu color, material, textura... Quan concebem i creem joies, situem a l’anvers el que és interessant i digne de mostrar, i tendim a relegar el revers a l’oblit, al silenci. Com a molt, li concedim una mera funció instrumental de suport dels elements que permetran subjectar la joia a la roba o al cos. El mateix mecanisme d’ocultació opera en la societat contemporània que amaga el seu autèntic rostre sota diferents màscares ètiques i estètiques.Els treballs que es mostren en aquesta exposició reflexionen sobre el revers, sobre el que hi ha i el que representa “l’altra cara”. Ens conviden a observar amb atenció els detalls, a explorar el nostre inconscient, a descobrir el que es troba ocult, a desemmascarar el que s’amaga sota la superfície de les coses i dels éssers. En aquest projecte, els diferents universos creatius dels integrants del Col·lectiu Bigòrnia, conflueixen en un mateix objectiu: fer visible l’invisible.Imma Batalla
Reverso

Todo lo que existe tiene un reverso. El reverso es la cara invisible de los objetos y lo ignoramos todo sobre él. Desconocemos su color, material, textura... Cuando concebimos y creamos joyas, situamos en el anverso lo que es interesante y digno de mostrar, y tendemos a relegar el reverso al olvido, al silencio. Como mucho, le concedemos una mera función instrumental de soporte de los elementos que permitirán sujetar la joya en la ropa o en el cuerpo. El mismo mecanismo de ocultación opera en la sociedad contemporánea que esconde su verdadero rostro bajo diferentes máscaras éticas y estéticas.Los trabajos que se muestran en esta exposición reflexionan sobre el reverso, sobre lo que hay y lo que representa "la otra cara". Nos invitan a observar con atención los detalles, a explorar nuestro inconsciente, a descubrir aquello que se encuentra oculto, a desenmascarar lo que se esconde bajo la superficie de las cosas y de las personas. En este proyecto, los diferentes universos creativos de los integrantes del Colectivo Bigornia, confluyen en un mismo objetivo: hacer visible lo invisible.

 

Imma Batalla